Moderaterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?


Staten avsätter idag medel för klimatanpassningar, och bör fortsätta att göra det. Omfattningen måste ses över löpande så att den motsvarar de faktiska behoven, vilka kan variera från kommun till kommun. Framöver behövs ett mer samlat strategiskt grepp kring frågan om klimatanpassning, på samma sätt som det krävs för utsläppsminskningarna.