Miljöpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?

 

Ja, för att säkra dricksvattnet i hela landet, inte enbart i stora kommuner med god ekonomi, utan även i små kommuner med litet befolkningsunderlag behövs särskilda satsningar. Exempelvis bör kommuner med sämre ekonomiska förutsättningar kunna söka medel från staten. Det är också viktigt med styrmedel och incitament för ökad kommunal samverkan.