Liberalerna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?


Grundprincipen är att VA-frågor är en kommunal angelägenhet och ska finansieras av kommunerna. Men det kan mycket väl hända att någon kommun drabbas oproportionerligt hårt av de klimatanpassningar som kommer att behöva göras för att säkra rent vatten och fungerande avlopp. I dessa fall kan det bli nödvändigt att på något sätt dela på kostnaderna till exempel genom att statliga klimatanpassningsmedel används.