Kristdemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?


Vi vill inte se en omfördelning men det är viktigt att förstå att våra kommuner har olika förutsättningar. Vid utformandet av statliga initiativ, styrmedel och skatter är det därför av betydelse att se till så att det inte missgynnar någon del av landet.