Moderaterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?


Moderaterna värnar äganderätten. Det innebär att inskränkningar av privat brukande av mark ska vara mycket återhållsamma. Samtidigt finns det situationer där förhållanden på någons mark påverkar omgivningen och då är det rimligt att kunna kräva vissa anpassningar. Det måste dock stå i proportion till den nytta som uppnås. Var gränserna för detta går är en fråga som det finns anledning att titta ytterligare på framöver.