Liberalerna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?


Klimatanpassningsåtgärder kommer i många fall att vara samhällskritisk infrastruktur som t.ex. behövs för att skydda mot översvämningar. Det ligger i sakens natur att de inte kan genomföras annat än på vissa specifika platser oavsett vem som äger marken. Det behöver dock noga motiveras varför det är nödvändigt att genomföra åtgärden just på den privata marken, vilka alternativen är och varför de inte förordas.