Kristdemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?


Vi har inga förslag om att ändra nuvarande ordning där kommunen redan idag kan ställa krav på fastighetsägare att vidta åtgärder på sin egen mark för t.ex. fördröjning av dagvatten. Alla aktörer måste bidra i åtgärdsarbetet.