Åtgärder på privat mark - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder på privat mark

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?

"Det är en knepig fråga med balansen mellan den privata äganderätten och det allmännas behov av att till exempel förebygga översvämningar. Vi noterar att de flesta partier verkar vara överens om behovet av att reda ut frågan om ansvarsfördelningen ytterligare - ännu en gång. Ska vi få fart på klimatanpassningsarbetet kan dock inte ansvarsfrågan vänta. Här måste politiken skynda på och göra spelplanen tydligare för berörda aktörer."

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten