Moderaterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver en ökad samverkan mellan kommuner inom VA drivas på och stimuleras?


Ja. Framför allt mindre kommuner måste få möjligheten att samarbeta med varandra för att kunna bygga upp tillräcklig kapacitet inom VA-området. Samarbeten sker i dag sällan. Vi vill därför underlätta för samarbeten, till exempel genom att göra det enklare att överföra ansvar och beslutsmöjligheter till en VA-organisation som är gemensam för flera kommuner.