Miljöpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver en ökad samverkan mellan kommuner inom VA drivas på och stimuleras?

 

Ja! Kommunernas planeringsarbete måste på ett mycket tydligare sätt utgå från avrinningsområdet, och därför behövs nära samverkan kommuner emellan. Länsstyrelsen har en viktig roll i att initiera denna samverkan. Förebyggande planering, riskanalys och åtgärdsplaner som utgår från enskilda kommuners perspektiv är inte tillräckligt. Det är också vanligt att små kommuner utöver finansieringsproblem även har stora problem med organisatoriska och personella resurser, med rätt kompetens. Kompetensförsörjningen måste säkras. En stärkt samverkan mellan kommuner behövs även på alla dessa områden. Regeringen bör också införa ett kompetenslyft för VA, som en del av en bredare satsning på ett kompetenslyft för grön omställning. För att ytterligare stärka glesbygden och attrahera personal till bristyrken bör det finnas en möjlighet att skriva av studielån för en nyutexaminerad person med rätt kompetens som tar anställning i glesbygd.