Liberalerna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver en ökad samverkan mellan kommuner inom VA drivas på och stimuleras?


Det finns i många fall uppenbara fördelar med att kommuner samarbetar om VA-anläggningar. Det finns skalfördelar i att bygga större anläggningar och det finns möjlighet att uppnå effektiviseringar när drift och underhåll av anläggningarna samordnas. Liberalerna anser att lagstiftningen ska vara utformad så att det är praktiskt möjligt att dra nytta av möjligheterna som en samordning ger. Kommunerna ska ha stor frihet att bygga, driva och underhålla sina VA-nät på ett effektivt sätt. Kommunerna har ansvaret och då får inte staten lägga krokben genom lagstiftningen.