Centerpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver en ökad samverkan mellan kommuner inom VA drivas på och stimuleras?


Ja. På senare år har mindre kommuner gått samman kring en gemensam VA-organisation för att hantera de gemensamma problem de har med VA-infrastrukturen. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att samfinansiera insatser för kapacitetsuppbyggnad, rekrytera personal och främja innovation. Denna trend är positiv men går för långsamt och därför vill Centerpartiet se att ett särskilt utredningsuppdrag ges till berörda myndigheter på nationell nivå för att undersöka olika lösningar och incitamentsstrukturer för att göra det mer lönsamt och konstadseffektivt.