Vänsterpartiet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?


Vi ser behov av ökade statliga åtgärder för att stärka arbetet med förorenade områden i mark och vatten. Vi har inte tagit ställning till om fond är bästa lösningen.