Sverigedemokraterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?


Sverigedemokraterna har inte tagit ställning till statlig fond för detta. Vi är dock inte främmande för att diskutera en eventuell statlig fond. PFAS används vid brandbekämpning på flygplatserna och det orsakar förorening i vattentäkter. Vi har sedan tidigare efterfrågat att regeringen ska lägga fram en konkret plan för sanering av militärflygplatserna och återkomma till riksdagen med en sådan. Detta angående hur sanering av källor för PFAS-utsläpp ska ske för vattendrag inte ska innehålla höga halter av PFAS. Saneringen av PFAS på flygplatser går långsamt och riskerar orsaka negativa effekter då förorening av vattentäkter sker, på miljön och hälsan och hotar vattenförsörjningen till jordbruket.