Socialdemokraterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?

 
Nej. Vi anser det vara svårt att skapa ett system där man anpassar fonderingar efter typ av kris som miljöskada, flygkrasch, torka etc. Vi har också idag en princip om att förorenaren betalar.