Moderaterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?


I dagsläget föreslår vi inte någon fond, men vi vill avsätta medel för att fler reningsverk ska kunna investera i avancerad vattenrening, bland annat för att möta nya hot mot vattnets kvalitet som till exempel PFAS. Medlen ska förutom investeringar vid reningsverk även kunna användas för teknisk utveckling och testbäddar.