Miljöpartiet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?

 
Det bästa är om förorenaren betalar. Vi har inte lyft förslag på en miljöfond, men däremot behöver ansvarsfrågor utredas mer när det gäller förorenad mark och förorenat vatten, där det inte är möjligt med ansvarsutkrävande.