Liberalerna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?


Det är i stor utsträckning staten som bär ansvaret för de PFAS-föroreningar vi har runt om i landet. Enligt principen om att förorenaren betalar bör staten därför stå för en betydande del av de kostnader dessa medför. I de fall staten bär ansvaret för andra föroreningar gäller samma princip. Vi har inte tagit ställning till om detta bäst hanteras genom en fond.