Kristdemokraterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?


Ja. Men det är viktigt att fonden i så fall utformas så att den inte ses som en försäkring som täcker upp för mer eller mindre planerade underlåtelser från kommun eller verksamhet. För att förebygga miljöskador på vatten vill vi även se ett förbud mot alla PFAS-ämnen, förutom de ämnen där det kan visas att ämnets miljö- och hälsoegenskaper är ofarliga.