Centerpartiet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vore det bra om staten inrättade en fond för miljöskador på vårt vatten, till exempel från PFAS eller andra föroreningar?


Ja. De kommuner som idag ställs inför det problematiska faktum att de bär ansvaret för att sanera och återställa förorenade områden när en miljöskada har orsakats av en verksamhetsutövare. Ofta rör det sig om stora kostnader som kommunen inte kan bära och statliga medel som finns att söka räcker sällan till. I första hand anser vi att den som har begått ett miljöbrott ska identifieras, lagföras och utkrävas ett ekonomiskt ansvar. Om det inte är möjligt ska statliga medel bistå kommunen.