Remiss Handlingsplan hållbart markbyggande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss Handlingsplan hållbart markbyggande

SGI har tagit fram ett förslag till Handlingsplan för hållbart markbyggande.

Handlingsplanen har ambitionen att skapa en gemensam bild för samhällets olika intressenter med utmaningen att anpassa markbyggandet och den befintliga bebyggda miljön till ett föränderligt klimat. Många viktiga frågor avseende skyfallshantering tas upp i planen och i remissvaret understryker vi detta.