Hantering och publicering av information om vattenskyddsområden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hantering och publicering av information om vattenskyddsområden

Naturvårdsverket vill förbättra tillgängligheten till information om vad som gäller inom vattenskyddsområden. Genom att uppdatera hand-läggarstödet VIC Natur, den publika portalen Skyddad Natur och myndighetens öppna tjänster vill myndigheten öppet tillgängliggöra information om vattenskyddsområdenas geografiska utbredning inklusive vattenskyddsområdenas olika zoner (idag publiceras bara ytterområden), vilka föreskrifter som gäller inom området samt berörda myndigheter för det aktuella området.

Remiss från: Naturvårdsverket

Kommentar: Publicering av primära skyddszoner kan medföra att det är möjligt att lokalisera var exempelvis högprioriterade vattenförekomster såsom vattenförsörjning till försvars­anläggningar och katastrofsjukhus är belägna. Svenskt Vatten anser det är oacceptabelt att skyddszoner visas och att det därför är tillräckligt att lägga ut information om vattenskyddsområdets yttre gränser.

Läs hela remissvaret: Remissvar angående Hantering och publicering av information om vattenskyddsområden (Ärendenr NV-05737-16).