Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten EU 98/83 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten EU 98/83

Svenskt Vatten är positiv till att dricksvattendirektivet ses över. Vi är eniga med Sveriges kommuner och landsting om att rapportering, administration och annan byråkrati behöver begränsas och om att EU bör överlåta på varje land att uppfylla initiativet om allas rätt till vatten efter landets egna förutsättningar.

Läs hela Svenskt Vattens remissvar här (pdf)