Pensionsfonder som ägare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att till exempel svenska pensionsfonder ska kunna vara med och äga ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk?

 Centerpartiet

Ja. Det finns idag ett växande tryck från pensionskapitalet så väl privat sektor att kunna investera i VA-infrastrukturen som erbjuder en långsiktig och trygg avkastning. Dessvärre har de kommuner som har försökt vända sig till externa investerare fått avslag i förvaltningsrätten, vilket indikerar brister i nuvarande vattenlagstiftning. Därför vill Centerpartiet se en särskild utredning som undersöker befintliga hinder i vattentjänstlagen samt lämnar förslag på hur detta kan möjliggöras.

 

 Kristdemokraterna

Nej. Däremot får pensionsfonder gärna låna ut och finansiera ombyggnad.

 

 Liberalerna

Ja. Liberalerna vill att det utreds hur VA-näten ska finansieras och om det går att hitta former för att ta in privat kapital.

 

 Moderaterna

Vatten och avlopp utgör lokala monopol. Om dessa ska ägas privat krävs en ganska omfattande reglering av vilka priser som fås tas ut med mera. Vi har i dagsläget inga förslag på att öppna upp ägandet av VA-systemen för privat ägande.

 

Socialdemokraterna

Lagstiftningen är tydlig och bygger på självkostnadsprincipen. Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Pensionsfondernas ägande bygger på avkastningskrav, vilket skulle kollidera med självkostnadsprincipen.

 

 Sverigedemokraterna

Vår principiella utgångspunkt är att pensionsfonder ska kunna äga vad som helst, med några få undantag men utgångspunkten för investeringarna är att de ska stärka pensionerna.

 

 Vänsterpartiet

Nej.