Vilka konsekvenser får en bristande vattenförsörjning? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka konsekvenser får en bristande vattenförsörjning?

Utan en stabil och hållbar vattenförsörjning riskerar konsekvenserna för samhället att bli stora. Torka leder till stora skador på skördar och djurhållning, vilket påverkar livsmedelsförsörjningen. Samtidigt kan översvämningar innebära stora påfrestningar för välfärden. Hälso- och sjukvård kan exempelvis få svårt att bedriva sin verksamhet och människors hälsa kan påverkas om toxiska ämnen och smittämnen kommer in i dricksvattnet. 

Här kan vi dra lärdomar av den pågående energikrisen; Sverige får inte försätta sig i samma situation med vattnet som med energin. Vi kan fortfarande förebygga en vattenkris, men tiden börjar rinna ut.