SIWI verkar för vattensamverkan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SIWI verkar för vattensamverkan

Vatten förenar hållbarhetsmål, länder, företag, organisationer och människor.

Stockholm International Water Institute
(SIWI) har en vision. Den handlar om att världen
ska bli medveten om vattnets unika betydelse och
börja handskas med vattnet på ett hållbart, rättvist
och effektivt sätt. Och det finns flera tecken på att vi
är på rätt väg, enligt SIWI:s VD Torgny Holmgren.
– Varje år under World Water Week, SIWI:s
stora event med över 3 200 deltagare från 130 länder,
har vi en temperaturmätare när det gäller arbetet
med att genomföra de nya internationella vattenmålen.
Vi kan nu tydligt se att vattenfrågor börjar få ett
annat fokus och kommer upp på agendan globalt.

Vattenmål och kopplingar
SIWI verkar främst på en internationell arena, där de strävar efter att sammanföra såväl policy-områden som sektorer, länder och olika aktörer. På svenskmark sker arbetet via Swedish Water House, en del av SIWI. Inom ramen för målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris, ligger tonvikten på vattnets betydelse som en länk mellan de olika målen.

– Vi arbetar dels direkt med mål nr 6, vattenmålet, dels med de samverkansfaktorer som finns mellan målen, där vattnet kan bidra eller vara en förutsättning för måluppfyllnad, säger Torgny Holmgren. När vi exempelvis tittar på olika klimatförändringar handlar det väldigt mycket om vatten.

Väv in måltänket direkt

Hur kan då hållbarhetsmålen vara ett redskap för Svenskt Vattens medlemmar? Främst handlar det omatt arbeta för ökad effektivitet och bättre användning av vattnet.

– Sådant som berör infrastruktur, hantering av läckage eller hur vatten kan återanvändas, blir allt viktigare, säger Torgny Holmgren. De investeringar som görs nu får vi ju leva med i 50–60 år och det är otroligt angeläget att väga in dessa aspekter direkt, eftersom vi inte kommer att ha råd med överkonsumtion av vatten framöver.

Plats för vatteninnovation
Vårt svenska tänk kan även spilla över på vattentillförsel
och -hantering runt om i världen. Åtgärderna
handlar nämligen inte bara om nödvändighet och
tvång; runt hörnet väntar också nya möjligheter,
enligt Torgny Holmgren.
– När det exempelvis gäller läkemedelsrester i
vattnet och hur vi hanterar det, tror jag att svenska
företag, myndigheter och reningsverk kan spela en
framträdande roll med ny teknik och nytt tänk. ❧