Hoppa till huvudinnehåll

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalie-inspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Svenskt Vatten har tillstyrkt att undantaget för COD-analysen från Sveriges kvicksilverförbud förlängs till utgången av 2022.

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalie-inspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - bestämmelser om kvicksilver samt implementering av undantag enligt RoHS-direktivet m.m.

Kemikalieinspektionens dnr 4.7-H19-02977

Se hela remissvaret