Hoppa till huvudinnehåll

Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser

Vattenmyndigheterna har remitterat förslag som påverkar nästintill all VA-verksamhet framöver. Det är viktigt att alla kommuner svarar innan den 30 april 2021.

Vattenmyndigheterna har remitterat förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och delförvaltningsplaner för landets vattendistrikt till landets samtliga kommuner för samråd till den 30 april 2021.

Förslagen påverkar hur kraven ska utformas mellan år 2021 och 2027 på

 • VA-planering
 • Avloppsvattenrening
 • Uppströmsarbete
 • uttag av råvatten
 • skyddet av dricksvattentäkter.

Det är viktigt att VA-förvaltningen eller VA-organisationen bidrar i beredningen av kommunens eller ägarkommunernas svar.

Läs vidare Vattenmyndigheterna har remitterat förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och delförvaltningsplaner 

Parallellt har Havs- och vattenmyndigheten remitterat ett reviderat förslag till åtgärdsprogram till 55 kommuner. Samrådstiden och programmets innehåll är samordnat med vattenmyndigheternas samrådsremiss.

Det remitterade materialet är omfattande och det är en lång samrådsprocess. Så här kommer Svenskt Vatten ge stöd till medlemmarna: 

 • December 2020: Stöd för att underlätta läsning och analys av materialet.  
 • Januari 2021: Svenskt Vattens utkast till svar för stöd och synpunkter från medlemmar. Länk i Svenskt Vattens nyhetsbrev.
 • 9 februari 2021: Vattenmyndigheterna presenterar vattenförvaltningen åtgärdsprogram på Svenskt Vattens webbinar Nya krav – nya utmaningar
 • Mars 2021: Svenskt Vattens eventuella förslag till svar för stöd och synpunkter från medlemmar. Länk i Svenskt Vattens nyhetsbrev.
 • April 2021: Svenskt Vatten internbereder slutligt svar.
 • 30 april 2021: Samrådsremissen besvaras. Länk i Svenskt Vattens nyhetsbrev.