Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA.

Svar om miljöövervakningen och VA:s behov

VA-verksamheter bedriver viss miljöövervakning utifrån sisna behov men är för den skull inte ansvariga för att finansiera statens uppdrag att övervaka miljön. För det behöver staten skjuta till flera hundra miljoner kronor. Staten bör förbättra dataflödena så att VA:s data kommer till användning.