Vattenbranschens innovationsprogram WAVE beviljat - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbranschens innovationsprogram WAVE beviljat

Nu står det klart att innovationsprogrammet WAVE är ett av fem program som får finansiering genom Impact Innovation. Tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Linköpings Science Park och Lunds universitet kommer Svenskt Vatten att vara en drivande aktör i WAVE. Även ett flertal medlemmar ingår i programmet som syftar till att åstadkomma hållbart vatten för alla.

I mitten av september förra året lämnade Svenskt Vatten, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, SEI, Linköpings Science Park och Lunds universitet in en ansökan om medel till ett programkontor för en ny flerårig innovationsplattform, kallad WAVE. I dag meddelade finansiärerna FORMAS, Energimyndigheten och Vinnova sitt beslut om att bevilja ansökan.  

– Det är en fantastisk chans att få utveckla framtidens innovativa lösningar tillsammans med andra ledande aktörer med ett gemensamt intresse för vatten, säger Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm. 

Programmet har som vision att åstadkomma ”Hållbart vatten för alla till 2050” och ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. Mycket kunskap och teknik finns redan men användningen av dem behöver öka. För detta krävs ett brett anslag och samverkan med många aktörer. Ett flertal av Svenskt Vattens medlemmar är med i projektet och kommer att delta aktivt i innovationsprogrammet. 

– Tanken är att aktörerna ska köra i gång så snart det går och vi är redo, avslutar Pär.