Konceptet hållbar vattenanvändning ger fördjupad dialog med kunderna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konceptet hållbar vattenanvändning ger fördjupad dialog med kunderna

Den branschgemensamma kommunikationen bygger på tanken att medlemmarna genom gemensamma budskap spar tid och får mer kraft. Frågan är om förhoppningen införlivats? Vi ställde tre snabba frågor till Maria Wallentin, kommunikatör på NSVA, om konceptet Hållbar vattenanvändning.

Hur har ni använt konceptet hittills?

– Vi har använt det i sociala medier, mestadels på Facebook. Där har vi även annonserat, främst under sommaren då många behöver bli påminda om att kapaciteten i vattenverken är begränsad. Kommunikatörerna i våra åtta ägarkommuner har tillgång till materialet och de delar ofta våra inlägg eller publicerar egna baserade på det färdiga materialet. Själva använder vi materialet under hela året, som exempelvis före påsk med en påskhälsning. Vi har också deltagit på de ”thunderclaps” som Svenskt Vatten arrangerat.

Vad har ni fått för respons från kunderna?

– Vi har fått gillmarkeringar och kommentarer på inläggen. Då har vi kunnat svara fördjupande eller hänvisat vidare till vår webb, övervägande kommentarer har varit positiva.

Vilka är vinsterna med ett färdigt koncept för er?

– Det går snabbt att publicera ett inlägg då copy och bild samt syntolkning redan är klart, vilket är mycket smidigt. Årshjulet är fantastiskt bra att använda.