Hoppa till huvudinnehåll

EU:s taxonomi passar svensk VA illa

Svenskt Vatten har, i likhet med många andra, lämnat synpunkter till EU-kommissionen om taxonomin. Samtidigt som vi välkomnar att definitioner för vad som är miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter tas fram, så är det nuvarande förslaget olyckligt utformat. VA i Sverige riskerar att inte kunna ta del av gröna investeringar.

Den första, av flera kommande delar, av taxonomin handlar i praktiken mycket om sänkt energiförbrukning. Som indikatorerna är utformade, ofta med generella procentuella minskningar, missgynnas den som redan har en energieffektiv verksamhet. Likaså tas dålig hänsyn till målkonflikter där t.ex. förbättrad rening av läkemedelsrester är mer energikrävande. Även VA:s produktion av biogas skulle försvåras. 

Svenskt Vattens bedömning är att initiativet är välkommet, men förslaget illa anpassat för förhållanden inom svensk VA. Det understryker vikten av att Sverige är aktivt tidigt i EU:s processer och för en nära dialog med aktörerna. I annat fall riskerar vi att få ett regelverk som är relevant för stora delar av Europa, men orealistiskt för svenska förhållanden och där vi i praktiken missgynnas.

Taxonomins betydelse för VA i framtiden ska inte underskattas. EU:s Green Deal rymmer ambitionen att mobilisera 1000 miljarder euro i gröna investeringar. Om VA kan ta del av dessa och andra pengar och på vilka villkor, avgörs bland annat av hur taxonomin utformas.

Svenskt Vatten kommer att, tillsammans med andra branschorganisationer, SKR och Eureau, att bevaka och påverka nuvarande och kommande förslag inom taxonomin. EU-förordningen ska vara fullt ut implementerad 31 dec 2022.

Svenskt Vattens kontaktperson i frågan är Mikael Larsson.