Svenskt Vatten hämtar expert från IVL Svenska Miljöinstitutet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten hämtar expert från IVL Svenska Miljöinstitutet

Svenskt Vatten har anställt Klara Westling som expert där hon bland annat ska ansvara för kontakter med departement och myndigheter som arbetar med miljöfrågor och samhällsplanering.

Klara kommer att ha nära relationer med offentliga institutioner där hon bär vidare den kunskap inom VA- och miljöområdet som Svenskt Vattens medlemmar gemensamt skapat. Samtidigt kommer hon att utveckla olika former av medlemsnätverk och bygga upp nätverk med andra intresseorganisationer som VA-branschen kan samverka med.

Som representant för Svenskt Vatten kommer Klara bland annat att söka bistå myndigheter med ansvar för miljö- och vattenfrågor kring utformning av regler, vägledningar och riktlinjer.

Klara kommer närmast från IVL Svenska Miljöinstitutet AB, där hon fungerat som gruppchef över Miljöteknik, vatten och avlopp-gruppen. Gruppens huvudsakliga verksamhetsområde är forsknings- och utvecklingsprojekt inom VA-området. Dessförinnan har hon haft olika projektledarroller och arbetat som konsult inom VA-området.

Hennes närmaste chef är Mikael Larsson som ansvarar för vattentjänstenheten hos Svenskt Vatten.

- Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Klara till denna strategiskt viktiga funktion. Klaras tydliga koppling till VA-teknik och intresse för påverkansarbete är en väldigt lyckad kombination, säger Mikael Larsson.

Utbildningsmässigt är Klara civilingenjör i Miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet.

Klara Westling

- Jag har arbetat med VA-teknik och vattenmiljö under lång tid. Nu ska det bli spännande att få fortsätta inom detta ämnesområde men samtidigt göra detta med utgångspunkt i ett bredare samhälleligt perspektiv genom olika former av påverkansarbete som förhoppningsvis leder mot ökad förståelse och samhällsnytta för VA-branschen, säger Klara Westling.

På fritiden är Klara särskilt svag för bollsporter. I övrigt så är hon också mycket i Lapplandsfjällen både sommar som vinter.

- Det roligaste jag vet är att hålla på med bollar av olika slag, exempelvis innebandy, fotboll, tennis m.m. Om jag hade fler timmar på mitt dygn skulle jag väldigt gärna göra detta mer än vad jag hinner idag.

Klara Westling tillträder tjänsten den 29 mars.