Statsbidrag för naturolyckor - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Statsbidrag för naturolyckor

Har kommunen bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning blir allt viktigare. För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor har staten från 2022 höjt anslaget till drygt 520 miljoner kronor per år.

Du kan ansöka om bidrag för åtgärder som planeras eller som redan har utförts. I en ansökan är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Tänk på att det tar tid att genomföra sådana utredningar och beräkningar. Olika utredningar krävs beroende på om ansökan avser förebyggande åtgärder mot översvämning eller mot skred och ras.

Mer information hos MSB