Spolbara produkter – ett återkommande branschproblem - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Spolbara produkter – ett återkommande branschproblem

Stopp i pumpar och ledningar, förslitningar på utrustning, högre driftskostnader och försämrade arbetsvillkor. För den som arbetar med kommunala vattentjänster är konsekvenserna förenade med ”fulspolningar” inga nyheter. Under många år har vi i branschen bedrivit upplysningskampanjer för att säkerställa att medborgarna vet vad som är tillåtet att spola ned i toaletten - på engelska elegant uttryckt som ”the 3 P:s” (pee, poo and paper). Nu har Svenskt Vatten uppmärksammats på att så kallat ”spolbara” produkter återigen är på tapeten.

Svenskt Vatten har nyligen uppmärksammats på att det nu finns förslag att återigen starta arbetet för en standard om ”spolbara” produkter. Indikationer finns på att ISO/TC 224 överväger att återöppna WG 10 som syftar till att ta fram en standard för dessa produkter. Vår linje är oförändrad, vi bör inte engagera oss i arbetet kring att definiera vad som är spolbart när vi samtidigt driver frågan om att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper – och inget annat.

Från svenskt håll har vi flera goda exempel på kampanjer och informationsinsatser på området, där Stockholm Vatten och Avfall förtjänar att särskilt framhållas. Genom åren har de gjort stora kampanjer via annonseringar på sociala medier, i Bonniernätverkets medier och lokaltidningar samt i kollektivtrafiken och på stortavlor runt om i Stockholm liksom även flerspråkig annonsering och PR. Som resultat av detta arbete kan Stockholm Vatten och Avfall se att det inkommande skräpet har minskat väsentligt. Idag handlar det om 32 ton skräp som avloppsreningsverken tar emot, per vecka.

Trots ett intensivt informationsarbete uppmärksammas vi med jämna och ojämna mellanrum på idéer om att toaletten och avloppet är en perfekt funktion för kvittblivning av använda, oönskade och inte sällan äckliga produkter. Det handlar helt kort om att sälja produkter som efter användning kan fås att försvinna genom avloppet och är särskilt förekommande inom konsumentsegmentet för hygien och städning. Affärsidéns enkelhet förefaller oemotståndlig för tillverkare av dessa produkter. Intäkterna går till producenten och någon annan tar kostnaderna för de problem som produkten skapar. Produkten måste vara konstruerad så att den kan passera igenom den toalettstolen utan att orsaka ett stopp eller översvämning, då är problemet löst (eller åtminstone någon annans ansvar).

Uppfinningsrikedomen kring dessa produkter är stor. Runt 2004 lanserade Procter & Gamble (P&G) ett ”barntoalettpapper” som namngavs Kandoo. Som namnet antyder (kan själv) byggde lanseringen på att produkten skulle användas vid potträning. Produkten var en godisluktande våtservett som man hävdade var nedspolningsbar. En hel del reklam köptes liksom andra lanseringsåtgärder som gratisutdelning till exempelvis förskolor och daghem. Från VA-branschens sida reagerade vi naturligtvis starkt negativt mot detta.

– Produkten hör inte hemma i avloppet. Den är tillverkad i våtstarkt material som det tar flera veckor innan det löses upp. Den bör i stället slängas i soporna, sa Svenskt Vattens dåvarande styrelseordförande Anders Lago.

VA-branschens reaktioner påverkade i första läget inte Procter & Gamble men de svenska livsmedelsjättarna anslöt sig och inledde en inköpsbojkott mot Kandoo som i sin tur tvingade P&G att inte längre kalla våtservetten för toalettpapper. Dessutom togs symbolen på förpackningens framsida om att produkten var nedspolningsbar bort. Några veckor efter detta meddelade P&G i ett pressmeddelande att de ändrade sina marknadsplaner för Kandoo med motiveringen att de inte ville "undergräva reningsverkens framgångsrika utbildningskampanj mot svenska konsumenter". Det kan vi alla ta åt oss. En annan knepig produkt som var på gång vid denna tid, från ett annat företag, var en engångstoalettborste. Denna bestod av en pinne som man kunde fästa en klump våtservetter på. Efter att man skurat klart i toaletten så släppte man bara våtservettklumpen och spolade.

I anslutning till Världstoalettdagen påminner vi som bransch om vikten av att spola rätt. Trots en enad front dyker lanseringar av nya ”spolbara” produkter upp titt som tätt och frågan om standardisering hamnar på tapeten på nytt. Svenskt Vatten fortsätter att bevaka frågan och driver VA-branschens linje i samtliga instanser. Tydligt är dock att arbetet med att hålla våra avlopp fria från saker som inte hör hemma där lär fortsätta framöver.