Slam och kommunrankningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slam och kommunrankningen

I årets upplaga av Sveriges Miljöbästa Kommun har en ny fråga om slamhantering tillkommit. Denna fråga var ursprungligen formulerad så den kunde missuppfattas.

Frågan är nu omformulerad. Frågan lyder enligt följande:

19) NY Slamhantering: Har kommunen vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska spridning av miljöfarligt (sitt) avloppsslam till mark?

Krav: Kommunen har vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska spridning av miljöfarligt (sitt) avloppsslam till mark. Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggning samt åtgärder, exempelvis en Revaq-certifering, för att minska/eliminera klimat- och miljöeffekterna från avloppsslam med avseende på klimatpåverkande utsläpp och läckage av skadliga tungmetaller, smittämnen och läkemedelsrester. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Länk till  enkäten.

Mer fakta kring slamhantering och Revaq finns att läsa här.