Seminarier med VA-inriktning på årets Almedalsvecka - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Seminarier med VA-inriktning på årets Almedalsvecka

Årets Almedalsveckan blir digital och innehåller som vanligt många intressanta seminarier. Vi vill framför allt rekommendera några seminarier som innehåller aktuella frågor för vår bransch. Seminarierna är som vanligt kostnadsfria.

VA SYD har ett seminarium på tisdag den 6 juli kl 10:00 - 10:45 som rubriceras: Skitviktigt med hållbar avloppsvattenrening.
Seminariet handlar om att det i Skåne just nu pågår den största infrastruktursatsningen inom svensk avloppsrening på decennier – en satsning som är helt avgörande för fortsatt regional utveckling och friska hav och vattendrag, skyddade från miljöföroreningar. Direktlänk till sändningen  

Region Gotland kommer onsdagen den 7 juli mellan kl 09:00 och 11:00 att presentera en rad intressanta och nytänkande projekt där Gotland ligger i framkant. Temat är Hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Kl 09:00 - 09:20; Återföring av avloppsslam till åkermark från ett Revaq-certifierat avloppsverk i Visby
Seminariet handlar om hur man kan förhindra att kadmium och andra gifter kommer ut i avloppet via avloppsledningarna och når avloppsverket samt hur och på vilket sätt och vilken nytta avloppsslam gör i lantbruket med mera. Direktlänk till sändningen.  

Kl 09:30 - 10:20; Innovativa kretslopp - kan en testbädd och en ny stadsdel ge mer vatten till Gotland?
Vatten är livsviktigt! Oavsett om det är på Gotland eller globalt. En testbädd för hållbar vattenförsörjning anläggs på södra delen av ön samtidigt som en ny stadsdel utvecklas i Visby med fokus på hållbarhet. Hur kan dessa två projekt vara en väg till mer vatten och ett mer resurssnålt levnadssätt? Direktlänk till sändningen.  

Kl. 10:30 - 10:50; Vilket ansvar har regionen för alla som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet?
På Gotland försörjs cirka 14 000 hushåll av enskilda VA-lösningar. Det kan vara så mycket som hälften av Gotlands befolkning som är beroende av dessa anläggningar fungerar. Hur arbetar regionen, det allmänna, för en trygg och säker VA-försörjning även inom dessa områden? Direktlänk till sändningen.  

Hela Almedalsveckans program