Säkerhetsnätverk inom VA bildat - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsnätverk inom VA bildat

För en tid sedan gick Svenskt Vatten ut med en efterlysning av personer som skulle vilja medverka i ett nätverk för säkerhetsansvariga. Intresset var stort från såväl små som stora medlemsorganisationer och den 4 december 2018 genomfördes nätverkets första träff på Svenskt Vattens kontor i Alvik i Stockholm.

Nätverket kommer att fungera som en referensgrupp för Svenskt Vattens säkerhetsarbete och träffarna blir en plats för erfarenhetsutbyte. Svenskt Vatten ser att det är viktigt att ta de här frågorna på allvar och börja arbeta för att höja lägstanivån bland alla medlemmar. Svenskt Vatten kommer därför att arbeta för att ta fram förbättrad vägledning och utbildning inom säkerhetsområdet samt stärka kontakten med relevanta myndigheter såsom Livsmedelsverket och Säkerhetspolisen.

”Intrycket från Säkerhetsnätverkets första träff är att många uppskattar initiativet och vill vara med och bidra till att höja nivån på säkerhetsarbetet inom VA-branschen. Det är tydligt att det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte och att ett flertal frågor, stora som små, behöver redas ut. Det känns väldigt bra att vi har kommit igång!” säger Clara Lidberg, jurist på Svenskt Vatten och sammankallande för nätverket.

Om du är intresserad av att kontakta nätverket, delta aktivt eller ta reda på nästa möte, gå till nätverkets infosida.