Regeringen utreder stärkt förmåga att leverera vattentjänster vid kris - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen utreder stärkt förmåga att leverera vattentjänster vid kris

Allt sedan Ukrainakriget har Svenskt Vatten uppmärksammat regeringen på behovet av att ta ett mer strukturellt grepp kring förutsättningar och förmåga till robusta vattentjänster.

Vatten är en strategisk resurs för samhället och dess utveckling och en nödvändighet för fungerande hushåll, industrier, energiproduktion, gröna näringar och ekosystemtjänster.

- Som vi tolkar direktivet ska utredaren bland annat titta på grundläggande förutsättningar så som finansiering, ansvarsfördelning, lokal och regional samverkan för att klara Sveriges leverans av robusta vattentjänster, säger Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm.

Vi noterar att regeringen hörsammat Svenskt Vatten och nu tillsätter en särskild utredare för att se över regelverk och ansvarsfördelning för att trygga leveransen av vattentjänster som dricksvatten och rening av avloppsvatten. Utredningen syftar till att höja beredskapen mot extremväder och stärka förmågan att leverera vattentjänster i händelse av kris. Uppdraget är att analysera risker och åtgärda sårbarheter i samhällets förmåga att leverera dessa tjänster.

- Detta är ett välkommet initiativ. Svenskt Vatten räknar med att vara högst delaktiga i utredningen och står även omnämnda i direktivet. Först och främst måste en utredare utses och därefter kan vi inleda diskussionerna om hur vi och branschen kan bidra på bästa sätt till utredningen, avslutar Pär Dalhielm.

Uppdraget ska slutrapporteras den 31 januari 2024. 

Läs pressmeddelandet