Hovrätten ändrar om PFAS - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hovrätten ändrar om PFAS

Ronneby Miljö & Teknik är inte skadeståndskyldiga för att ha levererat dricksvatten med höga halter av PFAS till boende i Kallinge. Det anser hovrätten över Skåne och Blekinge i sin dom 20 december och har alltså en annan uppfattning än tingsrätten. Den s.k. evighetskemikalien PFAS spreds genom flygvapnets övningar med brandskum och förorenade vattentäkten vid Brantafors vattenverk. Halterna hos de drabbade är bland de högsta som uppmätts i världen.

- Nu har vi fått domen och ska läsa den noga och sedan ta ställning till hur vi ska hantera frågan vidare, säger Peter Berglin, VD på Ronneby Miljö & Teknik.

Att det har varit Försvarsmakten som varit förorenaren har inte varit uppe till prövning. Det som båda domstolarna har tagit ställning till är om de drabbade ska anses vara skadelidande genom de höga halterna av PFAS som uppmätts i deras blod, även om de inte uppvisar till exempel sjukdomssymptom. Tingsrätten ansåg det, men inte hovrätten alltså.

- För branschen är det viktiga att upprätthålla principen om att förorenaren, i det här fallet Försvaret, i slutändan ska betala, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten. Och naturligtvis att ett totalt gruppförbud för PFAS-ämnena införs omgående. Det är absurt att de kan fortsätta att spridas lagligt.

Målet har, precis som i tingsrätten, avgjorts utifrån skadeståndsreglerna i PAL (produktansvarslagen), inte utifrån de som finns i LAV (vattentjänstlagen). Det är en tolkning som Svenskt Vatten vänder sig mot eftersom en dricksvattenproducent till exempel inte har egen kontroll och rådighet över sitt råvarulager - grundvatten och vattendrag.

Domen kan överklagas till Högsta Domstolen fram till och med den 17 januari. Det behövs dock prövningstillstånd för att HD ska ta upp ett överklagande.