PFAS-rättegången avslutad – dom kommer 13 april - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

PFAS-rättegången avslutad – dom kommer 13 april

PFAS-rättegången i Blekinge tingsrätt är nu avslutad och domstolen ska ta ställning. Beroende på hur domen faller kan det ge stor påverkan på VA-verksamheten och vilka skyldigheter de har.

Det domstolen har att ta ställning till är om man kan anse att medlemmarna i PFAS-föreningen har drabbats av personskada och därmed har rätt till skadestånd. Om medlemmarna har rätt till skadestånd kan det leda till att fler som druckit ett PFAS-förorenat dricksvatten kräver skadestånd från landets dricksvattenproducenter. Det innebär i så fall att dricksvattenproducenterna måste vara beredda på att lägga ännu mer pengar på att hantera föroreningar, vilket i slutänden innebär höjda kostnader för VA-kollektivet.

Det är möjligt att dricksvattenproducenterna kan kräva ersättning från den som är skyldig till föroreningen, så kallad regressrätt. Men det krävs ytterligare tid och pengar för att driva en sådan process, och som man inte vet på förhand om man kommer gå vinnande ur.

Svenskt Vatten anser att den miljörättsliga principen om att förorenaren betalar behöver ges företräde i dessa typer av mål. Det är inte rimligt att dricksvattenproducenterna ska bära skulden och ta det stora kostnadsansvaret. Det inte är de som har orsakat PFAS-föroreningarna utan istället läggs stora summor pengar på att ta bort föroreningarna. Även om bolaget skulle bedömas vara skadeståndsskyldiga anser Svenskt Vatten att det är viktigt att bolaget i sådana fall använder sig av sin regressrätt mot Försvarsmakten. Det är inte rimligt att VA-kunderna behöver bära kostnaden genom sin VA-taxa.

Svenskt Vatten hoppas på att det här blir en ögonöppnare för dricksvattenfrågor och hur viktigt det är att fortsätta med arbetet att skydda vattentäkterna. Dricksvattenproducenterna lägger redan mycket tid, pengar och energi på att ta bort föroreningar ur dricksvatten som andra verksamhetsutövare och samhället i övrigt orsakat i miljön. Många förorenande ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och det kan krävas dyrbar utbyggnad och utveckling av processerna i vattenverken.

Svenskt Vatten menar att det är bättre att förhindra en förorening vid källan än att försöka rena i efterhand. För att skydda landets viktiga dricksvattentäkter mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde finns särskilda bestämmelser som kan reglera användningen av kemikalier, gödningsmedel och markanvändning som riskerar att påverka vattenresursen negativt.

Om kommunala dricksvattenproducenter kan bli skadeståndsskyldiga gentemot sina kunder på grund av en säkerhetsbrist i det vatten som tillhandahålls till självkostnadspris, trots att de har följt allmänna råd och riktlinjer, krävs ett betydligt mer omfattande skydd av våra vattentäkter. Dessutom måste principen om att förorenaren ska betala tillämpas i högre utsträckning än vad som sker idag.

Mer om PFAS