Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns publikationerna om Effektivt underhåll (P113) och Förnyelseplanering (P116) att köpa

Två nya publikationer finns nu att köpa i Vattenbokhandeln. Båda säljs enbart i digital form.

P113 Effektivt underhåll 

Underhållstänket som utvecklats via internationella standarder och processindustrin - överfört till VA-området. Hur man går från reaktivt till proaktivt arbetssätt samt de viktigaste aktiviteterna och begreppen. Hur dessa bör struktureras i underhållspyramiden och hur organisationen bör riggas. En kraftig omarbetning och modernisering av publikation P39. Köp i Vattenbokhandeln

P116 Förnyelseplanering 

Ny publikation baserad på tidigare handböcker och kursmaterial. Branschstandard och vägledning som beskriver ’tänket’ för planeringsprocessen och vilka analyser som bör göras. Köp i Vattenbokhandeln


Mer information inklusive stödfiler finns här.