Nya publikationerna om Effektivt underhåll (P113), Förnyelseplanering (P116) och Rörinspektion av avloppsledningar i mark (P122) finns att köpa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya publikationerna om Effektivt underhåll (P113), Förnyelseplanering (P116) och Rörinspektion av avloppsledningar i mark (P122) finns att köpa

Tre nya publikationer finns nu att köpa i Vattenbokhandeln. De säljs enbart i digital form.

P113 Effektivt underhåll 

Underhållstänket som utvecklats via internationella standarder och processindustrin - överfört till VA-området. Hur man går från reaktivt till proaktivt arbetssätt samt de viktigaste aktiviteterna och begreppen. Hur dessa bör struktureras i underhållspyramiden och hur organisationen bör riggas. En kraftig omarbetning och modernisering av publikation P39. Köp i Vattenbokhandeln

P116 Förnyelseplanering 

Ny publikation baserad på tidigare handböcker och kursmaterial. Branschstandard och vägledning som beskriver ’tänket’ för planeringsprocessen och vilka analyser som bör göras. Köp i Vattenbokhandeln

Mer information inklusive stödfiler finns här

P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark

Denna publikation är en revidering och vidareutveckling av P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Graderingssystemet är detsamma. Publikationen är kompletterad med avsnitt om tilläggsarbeten, dessutom är texter för beställning av inspektion utökade. Köp i Vattenbokhandeln

Även P119 om VA-avtal finns att köpa i Vattenbokhandeln.