Hoppa till huvudinnehåll

Översvämningar i Halland även en VA-fråga

Våta fötter eller torra strupar, orsakerna bakom är desamma. Det är inte länge sedan torkan vållade stora rubriker. Nu svämmar det över i Västsverige. Perioder av ”för mycket och för lite vatten” kommer ske oftare. Utmaningar som kräver samverkan och åtgärder av flera samhällsaktörer, såväl privata, offentliga och politiska. Problemen är långt från lösta.

En snabbenkät till några VA-organisationer i södra Sverige visar att VA-systemen generellt tycks ha fungerat under årets regnrika vinter. Men vid extrema vattennivåer i åar, sjöar och hav kan normal drift sättas ur spel. Ett exempel rapporteras från Knäred, Halmstad kommun.

Vid normala flöden och driftsituationer har VA-organisationerna bra kapacitet, säkerhet och beredskap. Men VA-organisationerna har varken lagligt mandat eller kapacitet för att ensamma åtgärda och hantera vattenbrist och översvämningar i ett större perspektiv. Vi är många som kan och måste bidra till lösningarna, så även VA.

Vi och andra har tidigare kritiserat regeringens strategi för klimatanpassning. Därför är det positivt att regeringen och även Havs- och vattenmyndigheten nu försöker skaffa sig en bättre helhetsbild och tar nödvändiga initiativ. Svenskt Vatten bidrar i detta arbete tillsammans med flera medlemmar.

Vi glömmer lätt att vatten är en naturresurs och råvara till ett livsmedel som måste förvaltas. På landskapsnivå kan det handla om att bromsa vattnets framfart via våtmarker, sumpskogar och andra naturliga ekosystemtjänster. I stadsmiljö kan vi aktivt skapa grönytor, undvika hårda ytor och istället nyttja markens naturliga förmåga att ta upp vatten. aktivt skapa ytor.  Vi är många som kan hjälpa till att bromsa vattnens framfart och bevara vatten på land inför perioder av mindre eller ingen nederbörd.

I över 150 år har vi bejakat rätten att leda bort vatten till någon annan, såväl i stad som på landsbygd. Nu krävs nya incitament och styrmedel för att driva på utvecklingen för vattensparande teknik, gröna tak, återställning av våtmarker och tydligare ansvar för fastighetsägare.

Allt kan inte lösas med lag, men tydligare incitament behövs. Visst kan det bli dyrt, men alternativkostnaden med översvämmade fastigheter, perioder av vattenbrist och försämrad vattenkvalité är långt mycket mer kostsamt. Klimatet förändras, hög tid att samhället också gör det.