Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforum 2016 i Almedalen

Under Almedalsveckan ordnade Svenskt Vatten en mötesplats för alla som jobbar med eller är intresserad av vårt viktigaste livsmedel: Vatten. Intresset och deltagandet var stort!

Från tidig morgon till sen eftermiddag tisdagen den 5 juli hölls seminarier på Vattenforum i mitt i Visby och det är tydligt att olika vinklar på vattenfrågan engagerar. De flesta seminarier var fullsatta och på några deltog över hundra besökare. 

Ett räligt regn
VA SYD inledde Vattenforum och arrangerade det mycket välbesökta seminariet ”Ett riktigt räligt regn – var ska det ta vägen”? där frågan om hur vi kan förändra en stad för att minimera konsekvenserna av ett kraftigt skyfall. Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten sade i paneldiskussionen som följde att det är dags att införa nya regleringar för vattenavrinning. Större rör är inte lösningen vid skyfall, fler lokala aktörer måste involveras och samarbeta kring ovan mark lösningar.

På Sweden Water Researchs seminarium fick besökarna ta del av deras satsning på forskning om källsortering av svartvatten och urin i Helsingborg och Malmö. Syftet är att medverka till högre återföring av växtnäring från städerna.

Dricksvatten och VA-finansiering
Svenskt Vatten arrangerade själva två välbesökta seminarier under dagen. Det ena handlade om dricksvatten efter att dricksvattenutredningen i april presenterade sitt förslag och det andra hade rubriken: ”Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner?”. Vi vet att det ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige. Vatten och avlopp är dyrare i glesbygd än i storstäder, samtidigt är utmaningarna för vatten- och avloppsbranschen större i glesbygden. En av slutsatserna var att VA-organisationerna måste stärkas och att politiska beslut behövs för detta.

Internationell utblick
De som deltog på samverkansbolaget Vakins seminarium om kompetensförsörjning inspirerades av den internationella utblick som gjordes. Vakin berättade om de projekt som de arbetar med eller ligger i startgropen för och de menar att åtgärds- och finansieringsplaner för hållbart VA behövs till politiker. Svenskt Vatten kan bistå kommuner med resursbrist i det arbetet.

Havs- och vattenmyndigheten tog upp det aktuella ämnet om vattenbristen på Öland och Gotland och samlade många besökare på sitt seminarium. Det var många som hade åsikter om vilka lösningar som kan vara aktuella för att komma tillrätta med vattenbristen.  

Är din organisation eller ditt företag intresserade av att delta på Vattenforum nästa år? Hör av dig till Svenskt Vatten så snart som möjligt!

Kontaktperson
Annika Börje, 08-506 002 27