Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Naturvårdsverket har beviljat Svenskt Vattens ansökan. I början av juni 2018 ansökte Svenskt Vatten hos Naturvårdsverket om medel för att starta upp en beställargrupp för sina medlemmar.

Beställargruppens syfte och mål
Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster.

Målen för beställargruppen är att:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att bygga upp kunskap om var i dagens reningsverk som mikroplasterna avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas, samtidigt som mängden avskilda mikroplaster som kommer till slammet kan minimeras på kostnadseffektiva sätt.
  • Bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Här kommer du till beställargruppens webbsida: https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/

Beställargruppen kommer att ledas genom ett sekretariat på Svenskt Vatten 
Erik Wall, enhetschef Process & Utveckling på Käppala, kommer att vara utlånad till Svenskt Vatten på 20% arbetstid för att leda beställargruppens sekretariat.

Vilka finns med i en beställargrupp?
Representanter från Svenskt Vattens medlemmar som har reningsverk som i närtid planerar att införa avancerad avloppsrening med avseende på läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplast så att detta inte förs vidare till utgående vatten eller slam som används på jordbruksmark. Beställargruppen är förhållandevis permanent och förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framöver. Beställargruppen ska bestå av cirka 25 personer, framförallt från organisationer som genomför upphandlingar. Gemensamt för dem är att de har egen kompetens och mandat att formulera relevanta behov, utforma krav och utvärderingskriterier och möjlighet att påverka kommande investeringar och upphandlingar. Beställargruppens arbetssätt liknar ett nätverksarbete och i beställargruppen bidrar varje medlem med sin egen tid (inklusive resekostnader), nyfikenhet, erfarenheter och kompetens.

Vår fråga till dig är nu om du och din VA-organisation vill vara med i denna beställargrupp?
Svara senast den 14 september till erik.wall@svensktvatten.se 

Mer information

Läs vidare
Läkemedelsrening - Naturvårdsverket ger upp till 90% i bidrag

Sista ansökningsdag är 16 september.