Kurs om förnyelseplanering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kurs om förnyelseplanering

Svenskt Vatten har tagit fram en kurs om förnyelseplanering av ledningsnät, första kurstillfällena är i november.

Som en fortsättning på Förnyelseprojektet 2011 anordnar nu Svenskt Vatten kurser i hur man konkret går tillväga. Efter kursdagen är tanken att man ska man gå hem med en översiktlig stomme till en förnyelseplan för sitt ledningsnät. Första kurstillfällena är 23 och 24 november i Stockholm respektive Göteborg.