Missa inte höstens seminarier om nödvattenplanering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Missa inte höstens seminarier om nödvattenplanering

I höst lanserar Livsmedelsverket en guide om nödvattenförsörjning. I samband med det genomför de 14 kostnadsfria seminarier som vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter.

En krissituation med dricksvattenbrist påverkar hela samhället, inte minst samhällsviktiga verksamheter och näringsliv drabbas.  Många verksamheter är inte tillräckligt förberedda och har inte insikt i den problematik de kan ställas inför. Även inom den privata sektorn finns samhällsviktig verksamhet som kommunen behöver föra en dialog med om dricksvattenfrågorna. I en kritisk situation där många måste förses med nödvatten kommer kommunens ledning att tvingas ta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga ska få dricksvatten i ett tidigt skede. En ledningsgrupp får svårt att ta oförberedda beslut under tidspress. Guiden för nödvattenplanering är här ett stöd för att skapa de beslutsunderlag som behövs och utgör grunden för att gå vidare med en egen detaljerad planering.

Kontaktperson för guiden är Christina Nordensten, Livsmedelsverket, tel. 018 17 55 00. 

Här kan du ladda ner hela inbjudan som pdf.