Vattenverken kan fortsätta använda kloramin - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverken kan fortsätta använda kloramin

Enligt biocidförordningen måste kloramin senast 1 september 2016 registreras hos EU:s kemikaliemyndighet som aktiv substans för dricksvattenberedning. Dricksvattenproducenter måste sedan efter en övergångstid köpa de ingående kemikalierna (natriumhypoklorit och ammoniumsulfat) från ett företag som registrerat kloramin.

En registreringsansökan är omständlig och dyr att ta fram eftersom den måste innehålla dokumentation om giftighet m.m. Detta innebär att kostnaden för kloramin kommer att öka.

Kemira arbetar nu med att registrera kloramin som desinfektionsmedel för dricksvatten. Det innebär att kloramin kommer att kunna användas av vattenverken även i fortsättningen. Kontaktpersoner på Kemira är Gunnar Smith och Henrik Olsson.