Producenter av fordonsgas - nytt beräkningsverktyg för hållbarhetskriterierna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Producenter av fordonsgas - nytt beräkningsverktyg för hållbarhetskriterierna

Nu finns en uppdaterad version av biogasbranschens Excelverktyg för beräkning och rapportering enligt hållbarhetskriterierna. Det är viktigt att alla använder den nya versionen för att undvika problem när data ska överföras mellan olika företag. Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.

Den uppdaterade versionen av biogasbranschens Excelverktyg för beräkning och rapportering enligt hållbarhetskriterierna (inklusie instruktioner) hittar ni här på Energigas Sveriges hemsida.

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bl a krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager. 

Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.