Naturvårdsverkets nya utlysningar av bidrag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Naturvårdsverkets nya utlysningar av bidrag

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Nu finns det två bidrag att ansöka senast 13 maj 2019.

Naturvårdsverkets nya utlysning av bidrag till läkemedelsrening - sista ansökningsdatum den 13 maj 2019.

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Läs mer här:https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lakemedelsrening-2019/

Naturvårdsverkets nya utlysning av bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster via dagvatten - sista ansökningsdatum den 13 maj 2019.

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Läs mer här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-2019/